งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ยินดีต้อนรับ
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 13:51 น.

ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา  2554 Laughing

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 09:08 น.
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:48 น.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ทางศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี admin จึงขอเก็บภาพมาฝากครับ  คลิกภาพประกอบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 09:08 น.
 
การประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงและเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHA QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:48 น.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาทางงานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้เข้ารับการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงและเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHA QA ONLINE) ประจำปีการศึกษา 2554 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554,  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีความคล่องตัวยิ่งขึ้น คลิกภาพประกอบ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:53 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:24 น.

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 09:08 น.
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 18:06 น.

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 27-28  มีนาคม  2555 เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น  ณ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  คลิกภาพกิจกรรม1 คลิกภาพกิจกรรม2

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 18:18 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 6

เวลาปัจจุบัน

Facebook Share

Share on facebook

กระจายข่าว

feed-image Feed Entries

แบบสำรวจ

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร