งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ยินดีต้อนรับ
ติดตามและทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. วงรอบที่ 1- 3 PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:13 น.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมางานประกันคุณภาพทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาฯ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษาเพื่อติดตามและทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. วงรอบที่  1-3 เพื่อจัดทำรายงานการประจำปีและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 คลิกภาพประกอบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:20 น.
 
การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:01 น.

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  ที่ผ่านมางานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้มาติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์การศึกษาฯ คลิกภาพประกอบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:06 น.
 
การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013 เวลา 12:03 น.

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2556  ที่ผ่านมางานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้มาติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์การศึกษาฯ คลิกภาพประกอบ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013 เวลา 12:40 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานประจำปี และรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:38 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานประจำปี และรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2555 คลิกภาพประกอบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:45 น.
 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 14:37 น.

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น จะแบ่งการติดตามผลรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ  ออกเป็น  3  ช่วง  คือ

ช่วงที่  1  คือ  วันที่ 1 มิย.2555 - 30 กย. 2555

ช่วงที่  2  คือ  วันที่ 1 มิย.2555 - 31 มค.2556

ช่วงที่  3  คือ  วันที่ 1 มิย.2555  -  31 พค.2556

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 15:20 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 6

เวลาปัจจุบัน

Facebook Share

Share on facebook

กระจายข่าว

feed-image Feed Entries

แบบสำรวจ

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร