แค่ขยับเมาส์ เท่ากับออกกำลัง (ความคิด)

แค่ขยับเมาส์ เท่ากับออกกำลัง (ความคิด)

พร้อมแล้วมาช่วยกันขยับเมาส์สักหนึ่งนาที  ความคิดดีๆ ก็เกิดขึ้นได้ครับ

 

แบบประเมินงานประกันคุณภาพของศูนย์การศึกษาฯ ปีการศึกษา 2558

1.แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์ของงานประกันคุณภาพ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา  2/2557

3. แบบสอบถามกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

แบบประเมินโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

1.

 

 

 

 

 

 

 

เวลาปัจจุบัน

Facebook Share

Share on facebook

กระจายข่าว

feed-image Feed Entries

แบบสำรวจ

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร