เอกสารดาวน์โหลด
 

Most downloaded files

สรุปรายละเอียดหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ (ไฟล์งานดาวน์โหลดต่างๆ/เอกสารดาวน์โหลด)
ตัวอย่างสรุปประเมินโครงการ (ไฟล์งานดาวน์โหลดต่างๆ/เอกสารดาวน์โหลด)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา (ไฟล์งานดาวน์โหลดต่างๆ/เอกสารดาวน์โหลด)
คู่มือการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2554 (ไฟล์งานดาวน์โหลดต่างๆ/เอกสารดาวน์โหลด)
นิยามและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา (ไฟล์งานดาวน์โหลดต่างๆ/เอกสารดาวน์โหลด)
Powered by Phoca Download

เวลาปัจจุบัน

Facebook Share

Share on facebook

กระจายข่าว

แบบสำรวจ

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร